Kunstreaktoren

Introduktion 

Et bjerg består sædvanligvis af en top og en bund, typisk afbildet som en trekant eller en pyramide. Kan vi spejle denne hierarkiske form, og lade det være en kilde af fornyelse? Vi har tidligere lovet at bygge op til himlen, men vi kan også bygge under jorden. Det usynlige bjerg er ikke et bump. Det er resultatet af et fælles arbejde med lokalbefolkningen, som vil hjælpe os med at skabe et særligt rum og med at fylde det med nedbrydeligt overskudsmateriale. Under vores ophold vil vi opbygge et tæt samarbejde med lokale skoler, kunstmuseer og kunstforeninger, og lave workshops og aktiviteter sammen. Indsamlingen af materialet vil foregå hver dag fra dør til dør. Vi vil stræbe efter at producere varme og næringsstoffer af materialet til en fremtidig levende plante-installation, som så vil producere ilt og næringsstoffer til omgivelserne – og således konvertere bjerget til en naturlig reaktor. Eller endnu bedre til en KUNSTREAKTOR. Materialet vil dog ikke blive accepteret medmindre det med vid og originalitet bliver transformeret til kunstobjekter af de lokale.

Projektet er målrettet nutidens borgere, og er samtidig et budskab til fremtidens borgere. Vi ønsker at sætte spørgsmålstegn ved miljøproblemer i hverdagen, ved at skabe et organisk bjerg lavet af affald og genanvendeligt materiale. Samtidig vil vi med en kunstnerisk og inddragende tilgang sætte fokus på nødvendigheden ved at kunne løse problemer i fællesskab. Miljø og bæredygtighed er derfor centrale elementer i projektet. Målet er også at skabe en bølge af aktivisme med god vilje og energi mellem borgerne under Kunstpartiets ophold.

mountain-2

Turplan
Fra august 2020 sejler Kunstpartiet rundt og søsætter det helt nye projekt Kunstreaktoren på 7 øer i hele Danmark. Vi overnatter hvert sted, og rapportere om virkningerne af vores aktiviteter på den lokale befolknings velbefindende. Vi vil i fællesskab indsamle og behandle affaldsmaterialet i teams dannet af projektmedlemmer og lokale frivillige. I samarbejde med lokale kunstnere, museer og kunstforeninger vil vi lave workshops for både voksne og børn og sammen skabe kunstværker af affaldsmaterialet, som vi vil tage med i paraden, og som nedgraves eller udstilles…

Hver gang vi ankommer til en ny ø, vil vi begynde vores indsamling af affaldsmateriale i den pågældende kommunes rådhus. Det gør vi dels for at skabe synlighed omkring vores ankomst, og dels for at fremhæve at der også her er noget der skal smides ud, noget der skal genbruges og noget vi i fællesskab skal omdanne til noget nyt. Vi vil afslutte hvert ophold med en parade: denne operation vil blive det sidste trin i virkeliggørelsen af bjerget, dets transformation til en KUNSTREAKTOR og – ved at fylde det op – genoprettelsen af det oprindelige landskab. Det underjordiske bjergs nøjagtige placering vil forblive synlig i de kommende år markeret med en kunstinstallation på stedet, udført af de lokale deltagere i en kollektiv skabelse som minde og advarsel. Gennem bygningen af denne installation vil offentligheden blive vidne til og også aktive deltagere i forestillingen, og resultatet vil blive en påmindelse til de fremtidige generationer om vigtigheden af en mere bæredygtig verden.

map_kunstreaktoren

Oversigt
Konceptet med KUNSTREAKTOREN projekt er, at vi vil gå fra dør til dør i løbet af vores ophold på øer og indsamle affald hos lokalbefolkningen. Efterfølgende vil vi samarbejde med lokale kunstnere om at lave workshops for unge og sammen transformere skraldet til kunstværker. Efter at kunstværkerne er realiserede sammen med de lokale kunstnere og børnene, skal de udstilles i en pink boks (ikke-komposterbart affald), på en lokal kunstinstitution, som en advarsel til fremtidens lokale borgere. Efter udstillingen laver vi en parade med de involverede hvor vi begraver den anden pink boks (med værkerne lavet af organisk affald), som lægges til i en kompostbunke hvor det kan forsvinde og blive en del af jorden.

Pink boks
Vi laver indsamlings- og udvælgelsesdage, hvor vi går fra dør til dør, mens vi forbereder og sorterer materialet. Vi vil placere en ’pink boks’, en nedbrydelig tidskapsel inde i bjerget, som indeholder de kunstværker lokalbefolkningen laver under de forskellige workshops. Den uforgængelige tidskapsel som indeholder kunstværker skabt af ikke-nedbrydeligt materiale vil blive udstillet på det lokale kunstmuseum eller kunstforening.


Fremtidige generationer vil først kunne åbne de to kapsler i 2030.

boxes

Totemet

Denne statue er projektets totem, og vi vil tage den med til paraderne, på vores rejse fra ø til ø i Danmark. Vi vil fylde den med det ikke-genanvendelige materiale, som vi har indsamlet under vores residens, og vi vil omdanne det til en plastik-vindmølle; der skal stå som et visuelt symbol på den økologiske sag, som vi moderne Don Quixote og Sancho Panza skal kæmpe imod i vores fremtid.

maren_garbage

 

et kunstnerisk projekt om Miljø og Bæredygtighed
2020

skabt og instrueret af
Giuseppe L. Bonifati (I)

med
Christian Gade Bjerrum, Cüneyt Pala (DK), Dina Abu Hamdan (JR/DK)
og Giuseppe Bonifati, Claudio Passilongo (IT), Brian Bruhn, Seffe Squillaci (DK),
Linda Sugataghy (HU), Ilze Rudzite (LV)

projektkoordinatorer
Emma Hovmøller Buhrkal, Cüneyt Pala (DK) 

video og grafisk producent
Linda Sugataghy (H)

partnerskab
DOO performing arts group (I), Nordisk Teaterlaboratorium (DK)

støttet af
Holstebro Kommune, Kultursamarbejdet for Midt- og Vestjylland, Struer Bibliotek,
Læsø Kommune, Ærø Kommune
, Københavns Kommune,
Kulturmødet Mors, Bornholms Kulturuge,
andre kommuner og fonde i Danmark

i samarbejde med
skoler, lokale kunstnere, kunstcentre, kunstforeninger, museer