PRO DOMO TUA

set design & video installation

16 marts- 30. juni 2018
Bomhuset – Museum for Miniature Art (Holstebro)

I 58 f.Kr. blev Marco Tullio Cicero, politiker, retoriker, filosof og skribent, sendt i eksil, fordi han, mens han var konsul i Rom, havde dømt tilhængerne af senator Lucio Sergio Catilina til døden. Under retssagen blev dødsdommene ikke godkendt af folkets repræsentanter, og under  en senere efterforskning blev Cicero anklaget for ikke at overholde den forfatningsmæssige procedure. Cicero blev sendt i eksil og hans ejendomme beslaglagt. På området ved hans overdådige “domus”, der var bygget på Palatinerhøjen, blev der i stedet bygget et “Frihedstempel”. Cicero blev benådet i det følgende år, og da han vendte tilbage til Rom, forsøgte han straks at få yderligere kompensation fra staten for det ødelagte hus og ombygningen af ​ det. Fra den tid er “De domo sua” (eller “pro domo sua”) blevet betegnelsen – selv i politik – for hvem der udelukkende taler til forsvar for sine personlige interesser.

ProDomo1_corrected.jpg

Med udgangspunkt i denne historiske begivenhed vil vi i den nye kunstudstilling “Pro Domo Tua” i én enkel figur (en moderne tyrefægter), se den underbevidste symbiose af en række tidligere ledere. Der vil blive skabt en sti rundt om “huset” for folk, der besøger udstillingen.
Sæt-designet vil gennem en operation af arkitektur og medier omdanne Holstebros ældste hus og mindste museum til en 24/7 videoinstallation og et drømmeagtigt udstillingsvindue. Inde i “domus” vil der blive installeret fem videopaneler og ved hvert af dem vil et videokapitel vil blive projiceret ud i et vindue i Bomhuset. Arbejdet vil fokusere på den betydning og indflydelse, som kunst kan have på politik. Eller viceversa.


koncept og instruktør 
Giuseppe L. Bonifati
video og arkitektonisk medie: Stefano di Buduo
set design:
Mette Sandholt og Linda Sugataghy

et partnerskab
DOO performing arts group / Aesop Studio

støttet af
Holstebro Kommune, Færch Fonden

i samarbejde med
Holstebro Kunstmuseum, Bergen Begravelse, Hundborg Kirke, DK Kød ApS

Advertisement
%d bloggers like this: